#4 – BLOG “No More Plastic Bag”

In my previous posts, I discussed the bans on plastic bags in Seattle and California. Now, I want to look on a worldwide scale. Many countries across the globe have bans, regulations, or laws on plastic bag use. I highlighted some particularly interesting regulations in bold font. Australia—2009 South Australia ban on plastic checkout bags. … More #4 – BLOG “No More Plastic Bag”

Three Ethnic Conflicts in Our Current World.

Ethnic conflict is a conflict between two or more contending ethnic group. The conflict is usually not about ethnic differences themselves but over political, economic, social, cultural, or territorial matters. Indeed, ethnic conflict is one of the major threats to international peace and security. Conflicts in West Bank, the Gaza Strip and the Chinese “Nine-Dash … More Three Ethnic Conflicts in Our Current World.

Constructivism Explains What is The Greater Threat between Ethnic Conflicts and Terrorism

As a constructivist, I believe that ethnic conflicts are absolutely a greater threat than terrorism. Moreover, they are also the main reason to created terrorist groups. In fact, from 2014 to 2016, it has been a tumultuous period time in international affairs. Starting with the horrific bloodshed in Iraq, Syria, and Libya, the spreading power … More Constructivism Explains What is The Greater Threat between Ethnic Conflicts and Terrorism

Một bông hoa nhỏ cũng làm nên mùa xuân.

Lý Quang Diệu từng cảnh giác nói rằng – “Nguy cơ suy thoái và sụp đổ luôn luôn tồn tại. Chúng ta phải đối diện với các vấn đề thực tại, không thể sùng bái lý thuyết suông”. Nguyên tắc chiến lược của ông là gì? Tôi cho rằng, nhân chi sơ tính bản ác. … More Một bông hoa nhỏ cũng làm nên mùa xuân.

[Những đột phá chỉ có thể xảy ra dưới thời Obama]

  1. Một chính trị gia, mà thành tựu gom gọn hai chữ ”tham lam và tham nhũng” như Hilary Clinton, được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Ngoại giao. Nếu không phải Obama thì ai ? 2. Một con gà mái trốn lính như John Kerry được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, thông tin … More [Những đột phá chỉ có thể xảy ra dưới thời Obama]